PROFESIONĀLA AIZSARDZĪBA
PRET MŪSDIENU AIZDZĪŠANAS
VEIDIEM
 A U T O S I G N A L I Z Ā C I J A S,   I M O B I L A I Z E R I,    
A U T O P E I D Ž E R I
  KONSULTĀCIJAS - PĀRDOŠANA - UZSTĀDĪŠANA
R A D I O M E K L Ē Š A N A S,  М O N I T O R I N G A  (G P S  G S M) S I S Т Ē М A S 


KONSULTĀCIJAS,

UZSTĀDĪŠANA, PĀRDOŠANA

+371 67312109, +371 29119952, +371 29119962

info@geospars.lv